top of page
UDRŽITELNOST PODNIKU

Společnost ASV výrobní družstvo si plně uvědomuje svoji společenskou odpovědnost k životnímu prostředí, zákazníkům, zaměstnancům a dalším partnerům. Svoji hlavní výrobní a obchodní činnost udržuje v rovnováze s požadavky společnosti na enviromentální, sociální a ekonomické faktory.

V rámci firmy proběhly nebo probíhají například níže uvedené projekty a aktivity.

ENERGETIKA

- ZATEPLENÍ VŠECH OBJEKTŮ NAŠICH ZÁVODŮ

- CENTRÁLNÍ ŘÍZENÍ TOPENÍ, ZÓNOVÁ REGULACE VE VŠECH MÍSTNOSTECH 

- VÝMĚNA VŠECH ZDROJŮ VYTÁPENÍ ZA NEJNOVĚJŠÍ A NEJÚSPORNĚJŠÍ NA TRHU

- INSTALACE FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ NA STŘECHÁCH BUDOV PRO VLASTNÍ SPOTŘEBU

- PLÁNOVANÝ NÁKUP 2 ELEKTROMOBILŮ PRO CESTY MEZI ZÁVODY A LOKÁLNÍ JÍZDY

MODERNIZACE

- OBMĚNA VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ ZA MODERNÍ SE SERVOMOTORY (z 90% obnoveno)

BEZPEČNOST

- doplnit

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

- doplnit

bottom of page