top of page

Obrábění

  • CNC dlouhotočné automaty se zakladači pro 3m tyče, 2 stroje

  • CNC frézka 

  • Obráběcí konvenční stroje

bottom of page