top of page

Výrobky z drátu

  • 3D měření - scanování Metrascan, měření ve výrobě pomocí TubeInspect (scanování)

  • 2D měření - optika od firmy Keyence

  • Destrukční zkoušky - trhací zařízení pro testování pevností materiálů a svarů

  • Metalografie - destrukční zkoušky pro ověření vlastností svarů

bottom of page