top of page

Projekt v rámci Energetické úspory ve Společnosti ASV výrobní družstvo

Projekt energo úspory.png

Projekt v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Potenciál,

bylo vytvořeno moderní Výzkumně-technologické centrum konstrukce interiérových dílů pro automobilový průmysl,

spočívající ve výzkumu a aplikacích nových materiálů a technologických postupů.

Výzkumně-technologické centrum je vybaveno těmito stroji a zařízeními:

  • 3D měřícím zařízením

  • Drátovou řezačkou

  • Ohýbačkou drátu

  • Ohýbačkou trubek

  • Zařízením pro metalografické zkoušky

  • Robotickým pracovištěm

  • Trhacím zařízení pro testování pevnosti materiálů

Toto pracoviště bude sloužit nejen naší konstrukci a technologii, ale v případě volné kapacity nabízíme našim partnerům a jiným subjektům možnost využití volných kapacit za tržních podmínek. 

            - kontakt a objednávky směřujte prosím na e-mail: asv@asv-solnice.cz

dotace_konkurenceschopnost.jpg
bottom of page